Adatvédelem nyilatkozata

a DS kártya + meghajtó GmbH

Örülünk, hogy honlapunkra látogatott és érdeklődik a DS card + drive GmbH vállalatról és szolgáltatásainkról.

Ügyfeleink és felhasználóink adatainak védelme és biztonsága fontos számunkra. Az alábbi adatvédelmi nyilatkozat arról tájékoztat, hogy a weboldalunk látogatása során milyen információkat gyűjtünk össze, és ezen információk mely részei, milyen módon kerülnek felhasználásra.


Hatályossági terület

Jelen adatvédelmi nyilatkozat a DS card + drive GmbH vállalat internetes kínálatára vonatkozik. Nem vonatkozik olyan szolgáltatók internetes kínálataira, amelyekre csupán egy linken keresztül történik hivatkozás.

1. Az adatkezelő és a vállalati adatvédelmi biztos neve és elérhetőségi adatai

Jelen adatvédelmi információ az alább megnevezettek által történő adatfeldolgozásra érvényes:

Felelős:
DS card + drive GmbH

Cuxhavener Str. 42/44
D-28217 Bremen, Németország
E-mail: marketing@ds-bremen.de
Telefon: +49 (0)421 396 99 0

A Diersch & Schröder GmbH & Co. KG és DS card + drive GmbH holdingtársaság vállalati adatbiztosa a datenschutz nord GmbH, Konsul-Smidt-Str. 88, 28217 Bremen illetve e-mail címen érhető el.

2. Személyes adatok gyűjtése és tárolása, valamint azok felhasználási módja és célja

a) A weboldal látogatásakor

A www.carddrive.de weboldalunk betöltésekor az Ön készülékén alkalmazott böngésző automatikusan információkat továbbít a weboldalunk szerverére. Ezek az információk az ún. naplófájlba kerülnek ideiglenes tárolásra. Ezúton, az Ön közreműködése nélkül a következő információk kerülnek begyűjtésre és az automatikus törlésig, tárolásra:

 • a kérelmező számítógép IP-címe,
 • a hozzáférés dátuma és időpontja,
 • a lehívott állomány neve és URL-je,
 • a hozzáférést eszközlő weboldal (hivatkozó URL),
 • alkalmazott böngésző és – adott esetben – az Ön számítógépének operációs rendszere, valamint a hozzáférést biztosító szolgáltatójának neve.

A megnevezett adatokat a következő célokra dolgozzuk fel:

 • a weboldal zavartalan kapcsolatlétrehozásának biztosítása céljából,
 • weboldalunk kényelmes használatának biztosítása céljából,
 • a rendszerbiztonság és rendszerstabilitás kiértékelése céljából, valamint más adminisztratív célokra.

Az adatfeldolgozás jogi alapját az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikkének, 1. bekezdése, 1. mondata, f betűje képezi. Jogos érdekünk az adatgyűjtésre a fent listázott célokból fakad. A begyűjtött adatokat semmiképp sem használjuk arra, hogy Önre vonatkozó információkat nyerjünk.

Továbbá, a weboldalunk meglátogatásakor sütiket és elemző szolgáltatásokat alkalmazunk. Erre vonatkozóan további részleteket a jelen adatvédelmi nyilatkozat 4. és 5. pontja nyújt.

b) A kapcsolat felvételi űrlapunk használatakor

Bármilyen típusú kérdés felmerülése esetén lehetőséget nyújtunk, hogy kapcsolatba lépjen velünk a weboldalon előkészített űrlap segítségével. Ehhez egy érvényes e-mail cím megadása szükséges, hogy tudjuk, kitől érkezik a megkeresés és, hogy ezt meg tudjuk válaszolni. További adatok önkéntesen adhatók meg.

A kapcsolatfelvétel céljából történő adatfeldolgozás az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikkének, 1. bekezdése, 1. mondata, a betűje szerint, az Ön szabad akaratából történő hozzájárulása alapján történik.

A kapcsolat felvételi űrlap használata céljára általunk begyűjtött személyes adatok az Ön által benyújtott kérdés megválaszolása után automatikusan törlődik.

c) Online ajánlatkérések és katalógus rendelések esetén

Ha Ön a weboldalunkon online ajánlatkérést és/vagy katalógusrendelést eszközöl, a végrehajtáshoz szükséges különböző adatokat gyűjtünk be. Az összes személyes adata, amelyet a weboldalunkon megadott űrlapokon keresztül közöl velünk, csak az Általános Adatvédelmi Rendelet céljából kerül begyűjtésre és feldolgozásra (a 6. cikk, 1. bekezdés, 1. albekezdés, a betűje alapján). Az adatait a szolgáltatónk e-mail-ben továbbítja hozzánk. Az Ön hozzájárulása nélkül nincs lehetőségünk a kérése feldolgozására.

3. Adatfeldolgozás reklámcélokra

Az alábbi információk a személyes adatok reklámcélokra történő feldolgozására vonatkoznak. Az Általános Adatvédelmi Rendelet egy ilyen jellegű adatfeldolgozást a 6. cikk, 1. bekezdés, f betű alapján alapvetően lehetségesnek és jogos érdeknek minősít. A reklámcélokra történő adattárolás időtartama nem merev elveken nyugszik, és arra irányul, hogy a tárolás szükséges-e a reklámjellegű megkereséshez. A DS card + drive GmbH vállalatnál azt az alapelvet követjük, hogy a reklámcélt szolgáló adatokat 90 nap után töröljük. A kifogásolási eljárásról a 4.3 pontnál tájékozódjon.

3.1. A DS card + drive GmbH vállalat és harmadik felek reklámcéljai
Miután szerződést kötött velünk, felvesszük Önt az ügyfélbázisunkba. Ebben az esetben az Ön postai elérhetőségi adatait a konkrét beleegyezése nélkül dolgozzuk fel, hogy ezúton tájékoztathassuk az új termékekről és szolgáltatásokról. Az e-mail címét azért dolgozzuk fel, hogy Önnek a konkrét beleegyezése nélkül juttassunk információkat saját, hasonló termékeinkről.

3.2. Érdeklődésnek megfelelő reklám
Azért, hogy Ön olyan információkhoz jusson, amelyek az Ön állítólagos érdekét szolgálja, az ügyfélprofilját kategorizáljuk, és további információkkal egészítjük ki. E célból mind statisztikai információkat, mind pedig az Ön személyére vonatkozó információkat (például az Ön ügyfélprofiljának alapadatait) felhasználunk. A célunk az, hogy Önhöz csak a valós vagy állítólagos igényeit célzó reklámot juttassunk és ennek megfelelően, ne terheljük Önt haszontalan reklámokkal.

3.3. Kifogásolási jog
Az említett célokra történő adatfeldolgozás ellen Ön bármikor, ingyenesen, az adott kommunikációs csatornára külön hivatkozva és jövőbeli hatállyal emelhet kifogást. Ehhez elégséges egy e-mail vagy egy postai levél az 1. pontban feltüntetett elérhetőségre.
Amennyiben kifogással él, az érintett elérhetőségi címet letiltjuk a további reklámcélú adatfeldolgozás szempontjából. Szeretnénk rámutatni arra, hogy kivételes esetekben a kifogása után is érkezhet Önhöz átmenetileg reklámanyag. Ez technikailag a reklámhirdetések szükséges átfutási idejétől függ és nem jelenti azt, hogy a kifogását nem érvényesítettük volna. Megértését köszönjük.

4. Adatok továbbítása

Az Ön személyes adatainak harmadik fél részére történő továbbítására, az alábbiaktól eltérő célokra nem kerül sor.

Az Ön személyes adatait harmadik fél részére csak akkor továbbítjuk, ha:

 • Ön ehhez kifejezett beleegyezését adta az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikkének, 1 bekezdése, 1. mondata, a. betűje alapján,
 • a továbbítás az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikkének, 1. bekezdése, 1. mondata, f betűje alapján a jogi követelések létrejötte, érvényesítése vagy védelme miatt szükséges és semmi sem indokolja annak feltételezését, hogy Önnek nyomós és privilegizált érdeke az adatai továbbításának megtagadása,
 • az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikkének, 1. bekezdése, 1. mondata, c betűje értelmében törvényi kötelezettség áll fenn, valamint
 • ezt jogszabály teszi lehetővé és az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikkének, 1 bekezdése, 1. mondata, b betűje értelmében az Önnel való szerződéses viszony lebonyolításához szükséges.
 • Döntéshozatal céljából a szerződéses jogviszony létrejöttének, végrehajtásának és megszűnésének érdekében automatikusan generált valószínűségi adatokat gyűjtünk és használunk, amelyek többek között tartalmazhatnak címadatokat.

Részletes információkat szerződéses partnereink, az Általános Adatvédelmi Rendelet
14. cikkének értelmében, azaz az üzleti célról, helyi adattárolás céljáról, a jogalapról, az IHD adatátvevőiről, az öninformációs jogról, a törlés és a profilalkotás jogáról a www.ihd.de/datenschutz/Artikel14.html oldalon találnak. Az IHD szerződéses partnereiről a hitelintéző intézmények területén további információk a következő linken (https://www.ihd.de/datenschutz/#vertragspartner) található.

4.1. Adattovábbítás harmadik fél részére – Coface

Hitelkockázat esetén tovább adjuk az Ön adatait (név, cím, levelezési cím, adott esetben a cég szerződéses és követeléses adatai),   hitelképességi vizsgálat céljából valamint az adott cím kézbesíthetőségének és a gyűjés feldolgozásának ellenőrzése érdekében a cofece Debitorenmanagement GmbH, Isaac-Fulda-Allee 1, 55124 Mainz, és esetleg más együttműködő hitelminősítő ügynökségeknek.

Ezen adattovábbítás jogalapját az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikkének b és f betűje adja. Az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikkének f betűje érdelmében az adattovábbítás csak a  cégünk jogos érdekihez szükséges mértékben tehető meg, és nem haladja meg a személyes adatok védelmét igénylő érintettek érdekeit, alapvető jogait és alapvető szabadságait. Részletes információkat szerződéses partnereink, az Általános Adatvédelmi Rendelet 14. cikkének értelmében, azaz az üzleti célról, helyi adattárolás céljáról, a jogalapról, a coface adatátvevőiről, az öninformációs jogról, a törlés és a profilalkotás jogáról a http://www.coface.de/Home/Allgemeine-Informationen/Datenschutz oldalon találnak.

4.2. Adattovábbítás harmadik fél részére – IHD

Hitelkockázat esetén tovább adjuk az Ön adatait (név, cím, levelezési cím, adott esetben a cég szerződéses és követeléses adatai),   hitelképességi vizsgálat céljából valamint az adott cím kézbesíthetőségének és a gyűjés feldolgozásának ellenőrzése érdekében az IHD Gesellschaft für Kredit und Forderungsmanagement mbH, Augustinusstr. 11, és esetleg más együttműködő hitelminősítő ügynökségeknek.

Döntéshozatal céljából a szerződéses jogviszony létrejöttének, végrehajtásának és megszűnésének  érdekében automatikusan generált valószínűségi adatokat gyűjtünk és használunk, amelyek többek között tartalmazhatnak címadatokat.

Ezen adattovábbítás jogalapját az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikkének b és f betűje adja. Az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikkének f betűje érdelmében az adattovábbítás csak a  cégünk jogos érdekihez szükséges mértékben tehető meg, és nem haladja meg a személyes adatok védelmét igénylő érintettek érdekeit, alapvető jogait és alapvető szabadságait. Részletes információkat szerződéses partnereink, az Általános Adatvédelmi Rendelet
14. cikkének értelmében, azaz az üzleti célról, helyi adattárolás céljáról, a jogalapról, az IHD adatátvevőiről, az öninformációs jogról, a törlés és a profilalkotás jogáról a www.ihd.de/datenschutz/Artikel14.html oldalon találnak. Az IHD szerződéses partnereiről a hitelintéző intézmények területén további információk a következő linken (https://www.ihd.de/datenschutz/#vertragspartner) található.

4.3.      Kiskorúak védelme

A személyes adatok feldolgozására vonatkozó beleegyezést csak nagykorú személy adhat meg. Az információs társadalom szolgáltatásaihoz egy gyermek beleegyezése a 16. életév betöltése után engedélyezett, az Általános Adatvédelmi Rendelet 8. cikkének értelmében.

6. Elemző eszközök

a) Nyomon követő eszközök

A következőkben ismertetett és általunk használt nyomon követő intézkedések az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikkének, 1. bekezdése, 1. mondata, f betűje alapján kerülnek használatra. Az alkalmazott nyomon követő intézkedésekkel szeretnénk biztosítani a weboldalunk szükségletekhez igazított kialakítását és folyamatos optimalizálását. Másrészt, a nyomon követő eszközöket arra használjuk, hogy statisztikai adatokat gyűjtsünk a weboldalunk használatáról és ajánlatunk optimalizálása céljából kiértékeljük az Ön számára. Ezek az érdekek jogosnak minősülnek az előzőekben említettek értelmében.

A mindenkori adatfeldolgozási célokat és adatkategóriákat megtalálja a megfelelő nyomon követő eszközökben.

b) Google Analytics

Oldalaink felhasználók igényeihez való igazítása és folyamatos optimalizálása érdekében a Google Analytics-et, a Google Inc. webelemző szolgáltatását használjuk (https://www.google.de/ intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, AEÁ; a továbbiakban „Google“). E tekintetben álnéven kezelt felhasználói profilokat hozunk létre és sütiket (lásd a 4. pontot) használunk. A süti által a weboldal használatáról létrehozott információkat, mint például

 • a böngésző típusa, verziója,
 • a használt operációs rendszer,
 • utaló-URL (az előzőleg meglátogatott oldal),
 • a hozzáférést nyújtó számítógép hosztneve (IP-címe),
 • a szerver lekérdezésének időpontja,

a Google egy szerverre az AEÁ-ba továbbítja és ott tárolja. Az információk a weboldal használatának kiértékelésére, a weboldali aktivitásokról szóló jelentések összeállítására, valamint további, a weboldal használatával és az internet használatával kapcsolatos, piackutatást és a weboldal igényekre szabott kialakítását célzó szolgáltatások létrehozására kerülnek felhasználásra. Adott esetben, ezek az információk harmadik fél számára is továbbítódnak, amennyiben ezt jogszabály írja elő, vagy amennyiben ezeket az adatokat harmadik felek megrendelésre dolgozzák fel. Az Ön IP-címe semmiképp sem kombinálódik a Google más adataival. Az IP-címek anonimizálva vannak, így nem lehetséges semmilyen hozzárendelés (IP-maszkolás). A böngésző szoftver megfelelő beállításával lehetősége van megakadályozni a sütik telepítését, azonban szeretnénk hangsúlyozni, hogy – adott esetben – a weboldal nem minden funkciója használható teljes mértékben.

Továbbá megakadályozhatja, a sütik által létrehozott és a weboldal Ön által történő használatára vonatkozó adatok (ideértve az Ön IP-címét is) begyűjtését, valamint ezeknek a Google általi feldolgozását, egy böngésző add-on letöltésével és telepítésével (https:// tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

A böngésző add-on helyett, különösen a mobil készülékek böngészői esetében, a Google Analytics által végzett begyűjtést erre a linkre kattintva akadályozhatja meg. Ez által Opt-out-süti kerül elhelyezésre, amely megakadályozza az Ön adatainak jövőbeni begyűjtését a jelen weboldal meglátogatásakor. Az Opt-out-süti csak ebben a böngészőben érvényes, és csak a mi weboldalunkra és az Ön gépére kerül elhelyezésre. Ha letörli a sütiket erről a böngészőről, az Opt-out-sütit újra el kell helyezze.

A Google Analytics szolgáltatással kapcsolatos, az adatvédelmet szolgáló további információkat a Google Analytics súgóban talál (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

c) Adatvédelmi nyilatkozat a Google+ használatához

Vállalatunk megjelenik a Google+ oldalán. A szolgáltató a Google Inc. (1600 Amphitheatre Park-way Moun-tain View, CA 94043, AEÁ).

Ha meglátogatja a Google+-oldalunkat, a böngészőjén keresztül automatikusan egy közvetlen kapcsolat jön létre a Google szervereivel. Ha a weboldalunk látogatása során be van jelentkezve a Google személyes felhasználói fiókjába, az információ az Ön látogatásáról automatikusan továbbítódik a Google-hoz. Kifejezetten felhívjuk a figyelmét arra, hogy nincs tudomásunk a továbbított adatok tartalmát illetően. Azonkívül nincsenek bővebb információink arról sem, hogy a Google mire használja ezeket az információkat. Ha nem kívánja, hogy az adatai a Google-hez továbbítódjanak, és ott tárolódjanak, jelentkezzen ki a Google+-profiljából a weboldalunkon tett látogatása során.

Bővebb információkat a Google által gyűjtött és feldolgozott adatokra vonatkozóan, valamint a szóban forgó érintettek jogairól a Google adatvédelmi nyilatkozatában talál: http://www.google.com/policies/privacy/?hl=de

d) Google Térkép

Weboldalunk a Google Térkép alkalmazást használja (Application Programming Interface) a földrajzi információk vizuális megjelenítése céljából (földrajzi elhelyezkedések). A Google Térkép alkalmazást a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, AEÁ működteti. A Google Térkép használatával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Google, annak képviselője vagy harmadik fél nyilvántartsa, feldolgozza és használja a Google Térkép használatakor automatikusan összegyűjtött, valamint az Ön által megadott adatokat.

A Google Térkép használatakor, a weboldalunk használatára vonatkozó információkat, ideértve az Ön IP-címét is, a Google egy AEÁ-ban található szerverre továbbítja és tárolja. Az adatok AEÁ-ba való továbbítása adatvédelem szempontjából kockázatokat foglal magában. Ha ezt nem kívánja, lehetősége van a Google Térkép szolgáltatás letiltására és a Google-hez való adattovábbítás megakadályozására. Ehhez a böngészőjében kapcsolja ki a JavaScript-et. Felhívjuk a figyelmét azonban arra, hogy ez esetben nem fogja tudni használni a térképi megjelenítést.

Bővebb információkat a Google által gyűjtött, feldolgozott és használt adatokra vonatkozóan, valamint a szóban forgó érintettek jogairól a Google adatvédelmi nyilatkozatában:  http://www.google.com/policies/privacy/?hl=de, valamint a Google Maps, illetve a Google Earth kiegészítő felhasználási feltételeiben talál az alábbi oldalon:  https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

e) YouTube (videók)

A weboldalunkon használt YouTube.de/YouTube.com csatorna pluginjait a YouTube (LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066 AEÁ), a Google Inc. képviseletében működteti. A weboldalunk pluginjainak betöltésekor kapcsolat jön létre a YouTube-szerverrel. Ezáltal információtovábbítás jön létre a YouTube-szerverre, arról, hogy Ön melyik weboldalunkat látogatta meg. Ha Ön tagként van bejelentkezve a YouTube csatornába, a YouTube ezt az információt (megtekintett videók és kommentárok) hozzáfűzheti az Ön személyes felhasználói fiókjához. Az adatai begyűjtését a kijelentkezéssel akadályozhatja meg. A YouTube adatvédelmi nyilatkozatát a következő oldalon találja: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

f) Google Webfonts

Annak érdekében, hogy tartalmaink helyesen és grafikailag vonzóak legyenek a böngészők között, ezen a weboldalon script könyvtárakat és betűtípusokat használunk, mint például: Google Webfonts (https://www.google.com/webfonts/). A Google webfontok átkerülnek a böngésző gyorsítótárába, hogy megakadályozzák a többszörös letöltést. Ha a böngésző nem támogatja a Google Webes betűtípusokat, vagy tiltja a hozzáférést, a tartalom normál betűtípussal jelenik meg.

A szkriptkönyvtárak vagy betűtípuskönyvtárak felhívása automatikusan kapcsolatot létesít a könyvtár operátorával. Elméletileg lehetséges - de jelenleg is tisztázatlan, hogy az ilyen könyvtárak üzemeltetői adatokat gyűjtenek-e, és ha igen, milyen célokra.

A Google könyvtárak adatvédelmi irányelvei itt találhatók: https://www.google.com/policies/privacy/

5. Sütik

A weboldalunkon sütiket használunk. Ezek olyan kis adatok, amelyeket az Ön böngészője hoz automatikusan létre, és amelyek a készülékén (laptop, táblagép, okos telefon vagy más hasonló berendezésen) tárolódik, amikor az oldalunkra látogat. A sütik nem ártalmasak az Ön készülékére nézve, nem tartalmaznak vírusokat, trójai vírust vagy más rosszindulatú számítógépes programot.

A süti olyan információkat tartalmaz, amelyek az adott készülékkel kapcsolatosak. Mindazonáltal ez nem jelenti azt, hogy közvetlen ismereteket szerzünk az Ön identitásáról.

A sütik használata egyrészt arra szolgál, hogy kellemesebbé tegyük az ajánlatunk használatát. Úgynevezett munkamenet-sütiket használunk annak felismerésére, hogy weboldalunk egyes oldalait már meglátogatta-e. Ezek az oldal elhagyásakor automatikusan törlődnek.

Továbbá a felhasználóbarát jelleg optimalizálása céljából átmeneti sütiket alkalmazunk, amelyek egy adott időszakra az Ön készülékén tárolódnak. Ha Ön újra az oldalunkra látogat, hogy igénybe vegye szolgáltatásainkat, a rendszer automatikusan felismeri, hogy Ön már járt nálunk, és hogy milyen adatokat adott meg és milyen beállításokat eszközölt, hogy ezeket ne kelljen még egyszer megadnia.

Másrészt, arra használjuk a sütiket, hogy weboldalunk használatáról statisztikai adatokat gyűjtsünk és ajánlataink optimalizálása céljából kiértékeljük az Ön számára (lásd az 5. pontot). A sütiknek köszönhetően, ha újra az oldalunkra látogat, automatikusan felismerjük, hogy Ön már járt nálunk. Ezek a sütik egy meghatározott időn belül automatikusan törlődnek.

A sütik által feldolgozott adatok a megjelölt célokra, a jogos érdekeink, valamint harmadik felek jogos érdekeinek védelmére szolgálnak az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikkének, 1. bekezdése, 1. mondata, f betűje értelmében.

A legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a sütiket. Mindazonáltal böngészőjét beállíthatja úgy is, hogy ne engedélyezze sütik tárolását a számítógépén, vagy mindig értesítést kapjon, ha egy új süti kerül elhelyezésre. A sütik teljes mértékű letiltása azt eredményezheti, hogy nem használhatja weboldalunk összes funkcióját.

7. Az érintettek jogai

Önnek joga van:

 • az Általános Adatvédelmi Rendelet 15. cikkének értelmében információt kérni az általunk feldolgozott személyes adatairól. Különösen a feldolgozási célokról, a személyes adatok kategóriájáról, a fogadók kategóriájáról akik fele az Ön adatai közzétételre kerültek vagy kerülnek, a tervezett tárolási időtartamról, a helyreigazítási, törlési, a feldolgozás korlátozási vagy tiltakozási jogról, a panasztételi jogról, az adatai származásáról, amennyiben ezeket nem mi gyűjtöttük, valamint egy automatikus döntéshozatali jogról, ideértve a profilalkotást és – adott esetben – érdemi információkat azok részleteiről, kérhet információt;
 • az Általános Adatvédelmi Rendelet 16. cikkének értelmében haladéktalan helyreigazítást helytelen vagy az általunk tárolt személyes adatainak kiegészítését kérni;
 • az Általános Adatvédelmi Rendelet 17. cikkének értelmében az általunk tárolt személyes adatainak törlését kérni, amennyiben a feldolgozás nem szükséges a szólásszabadság és informálódás jogának gyakorlásához, egy jogi kötelezettség gyakorlásához, közérdekből vagy jogi követelések létrejöttéhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az Általános Adatvédelmi Rendelet 18. cikkének értelmében a személyes adatainak feldolgozásának korlátozását kérni, amennyiben Ön vitatja azok pontosságát, a feldolgozás jogszerűtlen, Ön azonban elutasítja azok törlését, és bár nincs többé szükségünk az adatokra, Önnek azonban szüksége van rájuk jogi követelések létrejöttéhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy ha az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikkének értelmében tiltakozást nyújtott be a feldolgozás ellen;
 • az Általános Adatvédelmi Rendelet 20. cikkének értelmében a rendelkezésünkre bocsájtott személyes adatait egy strukturált, általánosan elterjedt és géppel olvasható formátumban megszerezni, vagy egy más felelős személyhez való továbbítását kérni;
 • az Általános Adatvédelmi Rendelet 7. cikkének, 3. bekezdése értelmében az Ön egyszeri beleegyezését irányunkban bármikor visszavonni. Következésképpen, az Ön beleegyezésén alapuló adatfeldolgozást a jövőben többé nincs jogunk elvégezni és
 • az Általános Adatvédelmi Rendelet 77. cikkének értelmében panaszt emelni egy felügyeleti hatóságnál. Általában e célból a tartózkodási helyén, munkahelyén vagy vállalatunk székhelyén található felügyeleti hatósághoz fordulhat.

8. Kifogásolási jog

Amennyiben a személyes adatai jogos érdekek alapján, az Általános Adatvédelmi Rendelet 36. cikkének, 1. bekezdése, 1. mondata, f betűje értelmében feldolgozásra kerülnek, Önnek joga van az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikke értelmében, kifogással élni a személyes adatainak feldolgozása ellen, amennyiben ez olyan okokból történik, amelyek az Ön sajátos helyzetéből adódnak vagy a kifogás a közvetlen üzletszerzési cél ellen irányul. Ez utóbbi esetben, Önnek általános kifogásolási joga van, amelyet a sajátos helyzet megadása nélkül végrehajtunk.

Ha élni szeretne a visszavonási vagy kifogásolási jogával, ehhez elégséges e-mailt küldenie a következő címre: datenschutz@ds-bremen.de

9. Adatbiztonság

A weboldal látogatása során a kiterjesztett SSL-eljárást használjuk (Secure Socket Layer), a böngészője által támogatott mindenkori legmagasabb titkosítási szinttel együtt. Általában ilyenkor egy 256 bites titkosításról van szó. Ha az Ön böngészője nem támogatja a 256 bites titkosítást, akkor a 128 bites v3 technológiát alkalmazzuk. Azt, hogy az internetes megjelenítésünk egy adott oldala kódoltan kerül közvetítésre, a kulcs-, illetve a lakat-szimbólum zárt megjelenítéséről ismeri fel a böngészője alsó állapotsávjában.

Egyebekben megfelelő műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmazunk, hogy az Ön adatait védjük a véletlenszerű vagy szándékos manipulációktól, részleges vagy teljes mértékű elvesztéstől, megsemmisítéstől vagy illetéktelen harmadik fél általi hozzáféréstől. Biztonsági intézkedéseink, a technológiai fejlődésnek megfelelően folyamatosan javulnak.

10. A jelen adatvédelmi nyilatkozat aktualitása és módosítása

Jelen adatvédelmi nyilatkozat jelenleg érvényes és 2018 májusában tették közzé.

Weboldalunk és ezáltal ajánlataink fejlesztése miatt, vagy módosult jogi, illetve közigazgatási rendelkezések miatt szükséges lehet a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítása. A mindenkori aktuális adatvédelmi nyilatkozat bármikor lehívható és kinyomtatható a weboldalunkról https://www.carddrive.de/de/datenschutz.html.

11. Részvételi feltételek „Ajánljon ügyfeleket!“

Az “Ajánljon ügyfeleket!“ akcióban résztvevő a DS card + drive GmbH ügyfeleire a következő feltételek vonatkoznak.

 1. A DS card + drive GmbH, Cuxhavener Str. 42/44, 28217 Bremen (továbbiakban: “c+d”) az “Ajánljon ügyfeleket!” akció keretében termékeket és szolgáltatásokat (továbbiakban: „c+d termékek „) kínál szórólapok, E-mailek vagy linkek segítségével.

 2. Az „Ajánljon ügyfeleket!“ akcióban való részvételhez ügyfeleinknek (továbbiakban: „résztvevők“) a következő feltételeknek kell megfelelnie:

  Az akcióban résztvevők, aktív c+d szerződéssel kell rendelkezniük, valamint egy aktív bankszámlaszámot is megneveztek, ahova a bónusz kifizetésre kerülhet.

 3. A résztvevők az általuk ajánlott ügyfelek forgalma után bónusz illeti meg, a következő táblázat alapján:

  Összforgalom                Kifizetés
  20.000,00 liter                250,00 Euro
  40.000,00 liter                (további ) 250,00 Euro

  A résztvevők, akkor jogosultak a bónusz kifizetésére, ha Ők maguk is aktív c+d szerződéssel rendelkeznek az ajánlott ügyfél szerződéskötésének idején.

 4. A c+d fenntartja a jogot, hogy a résztvevők által ajánlott vállalkozásokat elutasítsa. Különösképpen korábbi ügyfeleket és új ügyfeleket, akik nem rendelkeznek fedezettel.

  A bónusz kifizetésének igénye, akkor merül fel, ha a résztvevők által ajánlott és a c+d által aktivált ügyfél az első 6 hónapon belül a 3. pontban megnevezett összforgalmat elérte és a szerződéses szolgáltatásokat a c+d részére teljes egészében megtérítette.

  A bónuszra az a résztvevő jogosult, aki a fent említett minden feltételnek megfelelt. A c+d a bónuszt a résztvevő által megnevezett számlaszámra fogja átutalni.

 5. A c+d vállalja, hogy az ajánlott ügyfelek adatait az alkalmazandó adatvédelmi irányelveknek megfelelően kezeli. Az idevonatkozó irányelvek bármikor megtekinthetők a www.carddrive.de/hu/ oldalon.
 6. C+d fenntartja a jogot, hogy bármikor megszakítsa az “Ajánljon ügyfelet!” akciót, anélkül, hogy megnevezné az okát. A jogi folyamat kizárt.